خراسان شمالی

استان خراسان شمالی در شمال شرقی ایران واقع است. خراسان شمالی از طرف شمال با کشور ترکمنستان، از سمت شرق و جنوب با استان خراسان رضوی، از جنوب غربی با سمنان و از سمت غرب با استان گلستان همسایه است. این استان در سال ۱۳۸۳ و پس از تقسیم استان خراسان به سه استان، ایجاد شد. (خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی) مساحت این استان ۲۸٬۴۳۴ کیلومتر مربع بوده که رتبه پانزدهم را در کشور دارد. جمعیت استان خراسان شمالی طبق سرشماری در سال ۱۳۹۵، برابر با ۸۶۳٬۰۹۲ نفر در قالب ۲۰۹۸۵۰ خانوار بوده‌ است. اکثریت مردم خراسان شمالی شیعه و اقلیت کمی هم اهل سنت هستند. گروه‌های قومی به استان به ترتیب شامل کرد ها، ، تات، ترک است. بجنورد و شیروان و اسفراین به ترتیب پرجمعیت‌ترین شهرستان‌ های استان خراسان شمالی به حساب می‌آیند.

آخرین مطالب این منطقه :