بیمارستان امیرالمومنین زابل

بیمارستان امیرالمومنین زابل

,

بیمارستان امیرالمومنین زابل در استان سیستان و بلوچستان در سال 1380 تاسیس شد و مساحت کلی آن 18 هکتار و ساختمان بیمارستان 22هزار متر مربع

می باشد که با 263 تخت مصوب به خدمت رسانی می پردازد .

بیمارستان امیرالمومنین زابل

آدرس و راه های تماس :

 • نشانی : کیلومتر ۳جاده زابل – زاهدان بیمارستان امیرالمومنین علی (ع)
 • پست الکترونیکی: amirhospital@zbmu.ac.ir

 • تلفن: (54)34211300_308

 • دورنگار: (54)34211294

 

 

بخش ها :

بخش های ویژه

 • NICU

در این بخش نوزادان زیر 28 روز شامل پره ترم ، پست ترم ، IUGR  بیماران متابولیک و تنفسی – قلبی – گوارشی – آنومال و موارد جراحی و مسمومیت ها بستری می باشند.

بخش NICU با وضعیت فعال و درجه ارزشیابی یک و تعداد 12 تخت فعال با پذیرش تخصصی و فوق تخصصی مراقبت ویژه نوزادان در طبقه همکف در انتهای راهرو و در مجاورت بخش PICU  واقع شده است. این بخش از سال 1380 مشغول به کار می باشد.

بیمارستان امیرالمومنین زابل

 • ICU 1

بخش ICU1 با وضعیت فعال و درجه ارزشیابی یک و تعداد 6 تخت فعال با پذیرش تخصصی و فوق تخصصی در طبقه اول بیمارستان در مجاورت بخش CCU1و اتاق عمل واقع شده است.این بخش از سال 1380 مشغول به فعالیت می باشد.

این بخش به بیماران سرویسهای جراحی(عمومی ،زنان ،مغز و اعصاب و …) ،داخلی،عفونی ،داخلی مغزواعصاب ،قلب و عروق ،خدمات ویژه پرستاری ارائه می دهد.

 • ICU 2

بخش ICU2 با وضعیت فعال و درجه ارزشیابی یک و تعداد 6 تخت فعال با پذیرش تخصصی و فوق تخصصی در طبقه همکف در مجاورت درب ورودی راهرو و واحد فناوری اطلاعات و روبروی بخش پذیرش سرپایی واقع شده است.این بخش از سال 1389 راه اندازی گردید.

این بخش به بیماران سرویسهای جراحی(عمومی ،زنان ،مغز و اعصاب و …) ،داخلی،عفونی ،داخلی مغزواعصاب ،قلب و عروق ،خدمات ویژه پرستاری ارائه می دهد.

بیمارستان امیرالمومنین زابل

 • ICU 3

بخش ICU3 با وضعیت فعال و درجه ارزشیابی یک و تعداد 6 تخت فعال با پذیرش تخصصی و فوق تخصصی در طبقه همکف در انتهای راهرو ورودی بیمارستان و در مجاورت درب اورژانس و روبروی واحد خدمات و بهداشت  واقع شده است.این بخش از سال 1392 راه اندازی گردید

 • CCU 1

بخش CCU1 با وضعیت فعال و درجه ارزشیابی یک و تعداد 8 تخت فعال با پذیرش تخصصی و فوق تخصصی قلب در طبقه اول و در مجاورت راهرو بخش آموزش و ICU1  واقع شده است.این بخش از سال 1380 مشغول به کار می باشد.

 • CCU 2

بخش CCU2 با وضعیت فعال و درجه ارزشیابی یک و تعداد 6 تخت فعال با پذیرش تخصصی و فوق تخصصی قلب در طبقه اول و انتهای راهرو در مجاورت بخش PCCU و روبروی بخش نوزادان واقع شده است.این بخش از سال 1390 مشغول به کار می باشد.

 • PICU

بخشPICU با وضعیت فعال و تعداد 4 تخت فعال با پذیرش تخصصی و فوق تخصصی مراقبت ویژه اطفال در طبقه همکف در انتهای راهرو و در مجاورت بخشNICU   واقع شده است.این بخش در سال 1395 راه اندازی گردیده است.

اهداف بخش PICU : مراقبت ویژه کودکان از بیماران در محیطی آرام و فاقد هر گونه سر و صدا توسط پرسنل مجرب و کارآزموده با بهترین کیفیت جهت بهبود سلامتی با حداقل عوارض و با کمک وسایل و تجهیزات مخصوص نظیر دستگاه ونتیلاتور، مانیتورینگ قلبی و … می باشد.

بیماران بستری در بخش PICU : در این بخش بیماران دارای تشنج کنترل‌نشده، دیسترس تنفسی شدید، کاهش سطح هوشیاری به دنبال مننژیت یا آنسفالیت متابولیک، مسمومیت‌ها (قارچ، متادون، دارو) ، SMA، گیلن‌باره، DKA کنترل‌نشده، آپنه، سیانوز قبلی بستری می گردند.

بخش های بستری

 • اطفال 1

بخش اطفال با وضعیت فعال و درجه ارزشیابی یک و تعداد 40 تخت فعال در طبقه همکف در مجاورت پله ها و بخش  داخلی واقع شده است. این بخش از سال 1380 مشغول به کار می باشد.

اهداف بخش :  هدف بخش اطفال مراقبت و حمایت درمانی از بیماران در محیطی آرام و فاقد ترس و تنش های عاطفی، توسط پرسنل مجرب و کارآزموده و دلسوز، با بهترین کیفیت جهت تسریع روند بهبود بیماران.

بیماران بستری در بخش اطفال  : در این بخش بیمارانی که نیاز به درمان در سرویسهای فوق تخصصی گوارش، عفونی و اعصاب را دارند و بیماریهایی نظیر پنومونی، برونشیت، CP، تشنج، هایپومگالی و… و نیز بیمارانی که نیازمند روشهای تشخیصی آندوسکوپی ، کولونوسکوپی، برونکوسکوپی و… می باشند بستری می شوند.

 • اطفال 2

بخش اطفال دو واقع در طبقه اول ساختمان بستری اطفال  , و جنب بخش NICUقرار دارد و  دارای 21 عدد تخت فعال   میباشد

 • داخلی اعصاب

 این بخش با وضعیت فعال و درجه ارزشیابی یک و تعداد 15  تخت داخلی اعصای و 16 تخت اعصاب و روان در طبقه همکف و انتهای راهرو در مجاورت بخش داخلی و عفونی واقع شده است. این بخش از سال 1392 مشغول به کار می باشد

اهداف بخش اعصاب و روان و داخلی اعصاب  : هدف بخش اعصاب و داخلی اعصاب مراقبت و حمایت درمانی از بیماران در محیطی آرام و فاقد ترس و تنش های عاطفی، توسط پرسنل مجرب و کارآزموده و دلسوز، با بهترین کیفیت جهت تسریع روند بهبود بیماران می باشد.

بیماران بستری در بخش اعصاب و روان و داخلی اعصاب  : در این بخش بیمارانی که نیاز به درمان در سرویسهای تخصص اعصاب و روان و نورولوژی را دارند نظیر پارکینسون، همی پارزی ها، CVA، صرع، گیلن باره، تشنج، میاستنی گراو، MS، فشارخون بالا، تومورهای مغزی، منییر، افسردگی، اختلالات شخصیت تیپ B ( کلاستر B)، OCD ( وسواس)، ANX (اضطراب) می باشند بستری می شوند.

 • سوختگی
 • بخش جراحی زنان

بخش جراحی زنان  با وضعیت فعال و درجه ارزشیابی یک و تعداد 35 تخت فعال در طبقه اول و روبروی بخش ICU1  واقع شده است. این بخش از سال 1380 مشغول به کار می باشد.

بیمارستان امیرالمومنین زابل

 • بخش جراحی مردان

خش جراحی مردان  با وضعیت فعال و درجه ارزشیابی یک و تعداد 40 تخت فعال در طبقه اول و روبروی بخش دفتر سوپروایزری  واقع شده است. این بخش از سال 1380 مشغول به کار می باشد .

 

اهداف بخش جراحی مردان  : هدف بخش جراحی عمومی مراقبت و حمایت درمانی از بیماران در محیطی آرام و فاقد ترس و تنش های عاطفی، توسط پرسنل مجرب و کارآزموده و دلسوز، با بهترین کیفیت جهت تسریع روند بهبود بیماران می باشد.

بیماران بستری در بخش جراحی مردان : در این بخش بیمارانی که نیاز به درمان در سرویسهای جراحی عمومی، جراحی اعصاب، ارتوپدی، ارولوژی، چشم و ENT دارند بستری می شوند.

 • داخلی

بخش داخلی  با وضعیت فعال و درجه ارزشیابی یک و تعداد 35 تخت فعال در طبقه همکف در مجاورت بخش عفونی واقع شده است. این بخش از سال 1380 مشغول به کار می باشد

اهداف بخش داخلی : هدف بخش داخلی مراقبت و حمایت درمانی از بیماران در محیطی آرام و فاقد ترس و تنش های عاطفی، توسط پرسنل مجرب و کارآزموده و دلسوز، با بهترین کیفیت جهت تسریع روند بهبود بیماران.

بیماران بستری در بخش داخلی  : در این بخش بیمارانی که نیاز به درمان در سرویسهای فوق تخصصی گوارش، عفونی و اعصاب را دارند و بیماریهایی نظیر پنومونی، برونشیت، CP، تشنج، هایپومگالی و… و نیز بیمارانی که نیازمند روشهای تشخیصی آندوسکوپی ، کولونوسکوپی، برونکوسکوپی و… می باشند بستری می شوند.

بخش ستاره دار

 • اتاق عمل

اتاق عمل بیمارستان ، 8 اتاق می باشد که در آن انواع اعمال جراحی انجام می گردد.اعمال جراحی که در این اتاق عمل انجام می شود شامل:

* زنان: D&C,TVH,TAH,C/S و سرکلاژ و توبکتومی و توبوپلاستی و میومکتومی و کیست تخمدان و کیست بارتولن و … لاپاراسکوپی تشخیصی .

* جراحی عمومی: لاپاراسکوپی، لاپاراتومی، فتق، کیسه صفرا ، Vats، توراکوتومی، آپاندیسیت، برونکوسکوپی، ماستکتومی، توده های برست و…

* اورولوژی: واریکوسل، هیدروسل، ختنه و سنگ های کلیه ، پروستات، TURP، TUL، هرنی، هایپوسپادیاس، UDT و…

* چشم: عمل جراحی کاتاراکت به روش فیکو، ناخنک، شالازیون، DCR و

* ENT: رینوپلاستی، لوزه، VT ، سپتوپلاستی، جراحی فک و زیبایی.

* مغز و اعصاب : دیسک کمر، تومور اسکال، CTS

* ارتوپدی : پیچ و پلاک گذاری، گچ گیری، آتل گیری، تعویض مفصل، آرتروسکوپی و …

 • دیالیز

بیمارستان امیرالمومنین زابل

 • LDR 

اهداف بخش LDR  : تامین ، حفظ و ارتقای سلامت مادران و بهبود شرایط زایمانی . LDR مکانی است که هر مادری در هر مرحله از زمان بارداری با هر وضعیتی از سلامتی مراجعه نماید خدمت اثربخش و کارآمد دریافت می نماید به صورتی که علاوه بر سلامت وی ، سلامت جنین و نوزاد او در این مکان تأمین گردیده و تلاش جهت منطقی کردن هزینه های شخصی و درمانی انجام میگیرد تا این حضور برای او خاطره ای خوشایند از فرآیند بارداری و زایمان باقی گذارد که در نتیجه کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان بر اثر عوارض بارداری ، زایمان و پس از زایمان را بدنبال داشته باشد. و این بخش دارای 8 تخت بستری و 11 تخت زایمان میباشد .

بیماران بستری در بخش LDR

* زایمان طبیعی: انجام زایمان طبیعی ایمن و بدون درد و با روشهای نوین بیدردی اسپاینال

* در این بخش به مادر باردار یک اتاق ویژه برای زایمان اختصاص داده میشود که امکان حضور همراه وجود دارد .

کلینیک و پاراکلینیک

 • رادیولوژی وسونوگرافی وMRI
 • فیزیوتراپی و توانبخشی
 • بخش مراقبت های دارویی
 • سنگ شکن
 • آزمایشگاه
 • کلینیک قلب
 • کلینک پزشکان متخصص

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *