بایگانی برچسب برای: موزه های سمنان

موزه گرمابه پهنه سمنان

موزه گرمابه پهنه سمنان

, ,
موزه گرمابه پهنه سمنان در سال  ۱۳۷۳ بعد از یک سری مرمت و بازسازی حمام پهنه واقع در بازار حضرت به موزه باستان‌شناسی و مردم‌ شناسی شد . این بنا که به عنوان گرمابه مورد استفاده قرار می گرفته در مجاورت راسته بازار قدیم شهر واقع و نزدیک به 600 سال را گ…