استان کرمان

استان کِرمان پهناورترین استان ایران با مرکزیت شهر کرمان است. استان کرمان در جنوب ایران قرار گرفته و جمعیت آن در سال ۱۳۹۵ و بر اساس آمار مرکز آمار ایران برابر با ۳٬۱۶۴٬۷۱۸ نفر بوده‌ است. کرمان با دربر گرفتن بیش از ۱۱ درصد از وسعت ایران با حدود ۱۸۳۱۹۳ کیلومتر مربع نخستین استان پهناور ایران می‌ باشد. کرمان نهمین استان پرجمعیت کشور محسوب می‌شود.

آخرین مطالب این منطقه :

موزه ساعت کرمان