استان البرز

استان البرز سی و یکمین استان ایران است. این استان در البرز مرکزی جای گرفته‌ است و دلیل نامگذاری استان البرز به همین علت بوده‌ است. استان البرز از شمال با استان مازندران از غرب با استان قزوین از شرق با استان تهران و از جنوب با استان مرکزی همجوار است. استان البرز در سال ۱۳۸۹ طبق مصوبه مجلس شکل گرفت.

آخرین مطالب این منطقه :

مهرادمال کرج
عمارت یلان
نیکامال کرج
باغ سیب مهرشهر