بایگانی برچسب برای: بیمارستانهای بندرعباس

بیمارستان ام لیلا بندرعباس

, ,
بیمارستان ام لیلا بندرعباس از سال ۱۳۵۴ فعالیت خود را آغاز  کرد و در سال ۱۳۶۸ به ساختمان جدید و مکان فعلی انتقال یافت. طبقه دوم بیمارستان در سال ۱۳۷۸ احداث شد که بخش اداری و بخش زنان و اطفال در این طبقه قرار دارند. در سال ۱۳۹۴ ساختمان جدید بخش او…